KÖSZÖNTJÜK
CSERTALAKOS KÖZSÉG HONLAPJÁN


VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK


Tisztelt Választópolgárok!

2024. június 9. napján kerül sor a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, valamint az európai parlamenti képviselők megválasztására
.

1. Választási szervek

                 a választási iroda
                     
vezetőjének neve
                        
hivatali helyiségének címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme
                         választási információs szolgálatának elérhet
őségei
                         a választási iroda vezetőjének

                         a választókerületek kialakításáról szóló határozata
                      
  Bak Község Helyi Választási Iroda Vezet
őjének 9/2023. (XI. 9.) határozata, a Csertalakos településen a szavazókörök
                         kialakításáról.

                     a választási bizottság
                          tagjainak és póttagjainak neve
                          elérhet
őségei
                         
ülésének várható időpontja és részletes napirendje
                         
üléséről készült jegyzőkönyv
                         
határozatai (a közérdekb
ől nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatok kivételével)

2. Választási ügyintézés

           www.valasztas.hu/ugyintezes

3. 2024. évi általános választások

             3.1. Választópolgároknak
                   
-
közlemény a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról (ez lehet az NVI által közzétett 
                      hirdetményplakát képe, amit a választás kitűzését követően megküldünk a választási irodáknak)
                    - a választás kitűzését követően a ww
w.valasztas.hu^ra
mutató link* a választópolgároknak szóló 
                      határidőkről
                    -
a választás kitűzését követően a www.valasztas.hu-ra mutató link* a „Kit ajánlottam” szolgáltatás 
                      eléréséhez
                    - a választás nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatok a szavazás lezárását követően
                    - tájékoztatás a szavazásnapi jegyzőkönyvek megtekintési rendjéről a szavazás napát követő 3  napban

            3.2. Jelölteknek
                 
  -
a jelöltek állításához szükséges ajánlások száma
                    - jelölt- és listaállításhoz szükséges nyomtatványok a www.valasztas.hu-ra mutató linkkel* o a 
                      választás kitűzését  követően a www.valásztas.hu-ra mutató link * a jelölteknek szóló határidőkről
                    - a megbízott választási bizottsági tag bejelentésére szolgáló nyomtatványok a www.valasztas.hu-ra
                      mutató linkkel
                    - névjegyzéki adatszolgáltatásról szóló tájékoztatás

4. Korábbi választások

 

 

Kapcsolat