KÖSZÖNTJÜK
CSERTALAKOS KÖZSÉG HONLAPJÁN


AKTUÁLIS

Bölcsődei ellátással kapcsolatos felhívás

Ezúton értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34. §-a alapján

2017. április 15-ig

jelezhetik a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényüket.

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható 3. életévének betöltéséig, illetve ezen túl az óvodaérettség eléréséig.

A bölcsődei ellátást elsősorban azon gyermekek számára kell megszervezni, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

A bölcsődei ellátás iránti igényt a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal Gutorföldi Kirendeltségén lehet bejelenteni, az erre rendszeresített formanyomtatványon, ügyfélfogadási időben.

Gutorfölde, 2017. február 28.

                                                              Dr.Rudas Tamara jegyző megbízásából:

                                                                                                                 Dr.Kovács Antalné aljegyző 
Jobb Kenyér mozgóbolt: Hétfőtől péntekig: kb.14.oo - 15.oo
Purina takarmány kocsi: Hétfő: 11.3o
Mozgó fagylalt:
(nyári szezonban)
Szerda: 18.oo - 18.3o
Söjtöri mozgó húsbolt: Csütörtök: 9.oo - 10.oo
Totálgáz mozgó gázpalack: Szombat: 15.oo

 

 
Polgármester fogadóórája: Szerda: 14.oo - 15.oo
Községi könyvtár: Szerda: 15.oo - 17.oo
Falunap: Pünkösd vasárnap

Kapcsolat